Sign In

Tin Hoạt động >> Chính trị

Hội đồng nhân dân huyện Yên Bình đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động

23/02/2017 10:52:42 Xem cỡ chữ Google
CTTĐT - Thời gian qua, HĐND huyện Yên Bình đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động trong tổ chức các kỳ họp, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân...thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định và chương trình công tác đã đề ra.

Đại biểu HĐND huyện Yên Bình tiếp xúc cử tri tại thôn Tân Lập, xã Bảo Ái

Xác định nâng cao chất lượng các kỳ họp là một trong những yếu tố quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động, HĐND huyện đổi mới kỳ họp theo hướng thực chất, phát huy dân chủ, trí tuệ của đại biểu để quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương. Công tác chuẩn bị, nhất là về nội dung được thực hiện tốt, chất lượng ngày càng được nâng cao. Trong các kỳ họp, HĐND huyện dành nhiều thời gian để đại biểu thảo luận, chất vấn và quyết nghị những giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Trong năm qua, HĐND huyện tổ chức thành công 3 kỳ họp, trong đó đã xem xét và quyết định kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2016 và những vấn đề khác thuộc nhiệm vụ, quyền hạn. Ngoài các nghị quyết về công tác cán bộ, HĐND huyện đã biểu quyết nhất trí cao thông qua 10 nghị quyết theo từng vấn đề đảm bảo chất lượng, đúng luật;

Căn cứ vào nghị quyết về chương trình giám sát của HĐND năm 2016, HĐND huyện đã xây dựng kế hoạch giám sát cả năm, hàng tháng xây dựng kế hoạch và triển khai giám sát theo từng lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm, không có tình trạng chồng chéo về nội dung địa điểm và thời gian giám sát.

Ngoài việc giám sát thường xuyên, HĐND huyện còn tập trung triển khai được nhiều cuộc giám sát việc triển khai thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, đồng thời triển khai thực hiện được 5 cuộc giám sát chuyên đề về việc triển khai đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi nuôi trồng thủy sản năm 2016, giám sát việc thực hiện một số chính sách đối với người dân tộc thiểu số, giám sát công tác thi hành án dân sự, giám sát việc thực hiện công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, giám sát kết quả thực hiện việc thi hành pháp luật, quốc phòng, an ninh trật tự, an toàn xã hội và quản lý địa giới hành chính năm 2016...

Việc tiếp xúc cử tri cũng đã có nhiều đổi mới cả về nội dung và phương thức theo phương châm gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân, hiểu sâu sắc tâm tư, nguyện vọng và yêu cầu chính đáng của nhân dân. Đại biểu HĐND đã tập trung giành nhiều thời gian nghe cử tri phản ánh ý kiến, tâm tư nguyện vọng. Các cấp, các ngành, các đại biểu HĐND tăng cường trách nhiệm trong việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri. Trong năm 2016, đã thực hiện được 58 cuộc tiếp xúc cử tri với trên 4.200 lượt cử tri tham dự, có 427 lượt ý kiến, kiến nghị phản ánh được chuyển tới các cấp, các ngành xem xét, giải quyết. Đây là yếu tố quan trọng bảo đảm cho HĐND huyện có những quyết sách đúng đắn, phù hợp thực tiễn, góp phần nâng cao uy tín, vai trò của các đại biểu HĐND, thu hút sự quan tâm, ủng hộ, đóng góp ý kiến xây dựng và tăng cường niềm tin của cử tri, của nhân dân đối với người đại biểu dân cử.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2017, HĐND huyện Yên Bình tiếp tục nâng cao chất lượng chuẩn bị nội dung các kỳ họp; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát; đổi mới nội dung và hình thức tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp; tăng cường tiếp xúc theo chuyên đề; chú trọng đối thoại trực tiếp, gắn tiếp xúc cử tri với việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết của HĐND; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, làm việc với cơ sở để giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các ý kiến, kiến nghị cử tri quan tâm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động mọi tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp khắc phục khó khăn, phát huy trí tuệ và nguồn lực địa phương để thực hiện thắng lợi chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2017

Theo Cổng TTĐT tỉnh

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h