Sign In
Hỏi đáp xem nhiều

Câu hỏi:

Cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, có phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế mới cho các hộ dân bị mất hết đất sản xuất, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ năm 2017, đặc biệt trên địa bàn huyện Trạm Tấu, nhất là tại các xã Hát Lừu, Xà Hồ.

Người hỏi: / Địa chỉ: / Ngày hỏi: 05/04/2018

Cử tri đề nghị tỉnh hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, có phương án hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, tạo sinh kế mới cho các hộ dân bị mất hết đất sản xuất, bị ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ năm 2017, đặc biệt trên địa bàn huyện Trạm Tấu, nhất là tại các xã Hát Lừu, Xà Hồ.

Câu trả lời:

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp cùng các huyện thị xã, thành phố rà soát, xác định cụ thể diện tích từng loại cây trồng, gia súc bị thiệt hại, mức độ thiệt hại do thiên tai. Đặc biệt là diện tích đất ruộng lúa bị vùi lấp đất đá không có khả năng phục hồi và những diện tích có khả năng phục hồi, để đề xuất với UBND tỉnh có phương án hỗ trợ cho nhân dân khôi phục sản xuất, với mức hỗ trợ cụ thể như sau:

 Đối với trồng trọt: Diện tích lúa thuần bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30%-70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha. Diện tích lúa lai bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ 3.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30%-70% hỗ trợ 1.500.000 đồng/ha. Diện tích ngô và rau màu các loại bị thiệt hai trên 70% hỗ trợ 2.000.000 đồng/ha; thiệt hại 30%-70% hỗ trợ 1.000.000 đồng/ha.

- Đối với thủy sản: Diện tích nuôi cá truyền thống, các loài cá bản địa bị thiệt hại trên 70% hỗ trợ từ 7.100.000-10.000.000 đồng/ha; thiệt hại từ 30%-70% hỗ trợ từ 3.000.000-7.000.000 đồng/ha. Ngoài ra các hộ nuôi cá lồng, bè, nuôi cá hồi, cá tầm cũng được hỗ trợ.

- Đối với chăn nuôi: Được hỗ trợ về gia cầm, lợn, trâu, bò, ngựa, hươu, nai, dê, tuy nhiên từng loại có quy định chi tiết về ngày tuổi, tháng tuổi của từng loại gia súc gia cầm cụ thể để hỗ trợ theo định mức khác nhau.

- Đối với diện tích đất ruộng lúa bị vùi lấp đất, đá không có khả năng phục hồi và những diện tích có khả năng phục hồi, tổng hợp, đề nghị hỗ trợ theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Những hộ có ruộng bị vùi lấp đất, đá nhưng vẫn còn khả năng cải tạo phục hồi thì hỗ trợ mức hỗ trợ là 5 triệu đồng/ha. Những hộ có ruộng bị vùi lấp đất, đá, sạt lở, trôi trượt không còn khả năng cải tạo phục hồi, tiến hành rà soát, tổng hợp diện tích đất chưa sử dụng có thể khai hoang ruộng lúa để hỗ trợ với kinh phí là 10 triệu đồng/ha.

Ngoài ra đối với những hộ mất đất, thiếu đất sản xuất do thiên tai, trước mắt đề nghị các huyện, thị xã, thành phố có thể rà soát xem quỹ đất 5% của xã quản lý còn thì bố trí cho mượn để canh tác 1-3 vụ giải quyết trước mắt. Có kế hoạch tổ chức đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho lao động nông thôn đối với những hộ chưa có khả năng bố trí được đất sản xuất.

Tệp đính kèm

Ngày trả lời: 05/04/2018